Nạp game


Quý khách đăng nhập tài khoản garena vào trang: https://napthe.vn   chọn gói vật phẩm tương ứng rồi gửi cú pháp tin nhắn nạp = sms viettel cho web!

Vui lòng chọn đúng gói vật phẩm chọn sai hệ thống không chịu trách nhiệm.

Ưu đãi nạp game

Gói / Game Liên quân Mobile Free Fire FiFa Online 4 Liên Minh Huyền Thoại Blade & Soul Âm Dương Sư DD Tank
73.000 VNĐ 168 Quân huy 408 Kim cương 168 CASH 168 RP 8000 Kim cương 21 Hồn ngọc 340 Hải bào
145.000 VNĐ 340 Quân huy 840 Kim cương 340 CASH 340 RP 16000 Kim cương 44 Hồn ngọc 688 Hải bào

Mua thẻ game chiết khấu cao


Chiết khấu nạp thẻ

Loại thẻ Chiết khấu Trạng thái
Zing 12 % Hoạt động
Garena 12 % Hoạt động
Vcoin 12 % Hoạt động
Gate 12 % Hoạt động